užkaršti

užkaršti
2 užkar̃šti intr. užkaisti, užšilti: Tik užkar̃šta vanduo, i deda bulves Gs. Ką tu gersi, kad vanduo tik užkaršęs, neišviręs Pjv. \ karšti; pakaršti; užkaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • užkarsti — užkar̃sti intr. užeiti kartumui, apkarsti: Smagiau surėkt negalėjau, ba ir teip gerklė ažkar̃to Mlt. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; įkarsti; nukarsti; pakarsti; prakarsti; prikarsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkaršti — 1 užkar̃šti, ia, ùžkaršė 1. intr. šnek. užduoti, užkirsti: Smagiai užkaršk B. Užkaršiau per nugarą jamui J. Jam tėvas ùžkaršė per kelnes Švn. Iš kur tas guzas: ar kas ùžkaršė? Ll. Užkar̃šk gerai per nagus, ir paleis Ll. Nors sykį milč, bo kai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkarsti — užkar̃sti vksm. Užkar̃to gerklė̃, liežùvis nuo šermùkšnių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užkaršti — užkar̃šti vksm. Tėvas ùžkaršė vai̇̃kui per ùžpakalį, per nùgarą, per nagùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkarsti — apkar̃sti intr. 1. Q94, R76, N, Š pasidaryti karčiam: Apkar̃sta gerklė nuo peraugusio ridiko Pg. Šlapias šienas, sudėtas kupeton, apkar̃sta Lš. Apkar̃to bruknės – buvo žalios rinktos Ėr. Kopūstai, barščiai apkar̃sta, kad greitai neįrūgsta kubile… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 1 apkar̃šti, ia, àpkaršė tr. 1. pavirš sukaršti: Tai àpkaršėt àpkaršėt – ir gatava Kp. 2. aplenkti karšiant: Jūs mūsų neapkar̃šite Kp. 3. šnek. apmušti, apkulti: Kad apkaršiù, tai net staugsi Km. Apkar̃šk gerai, tai žinos kitą kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkarsti — atkar̃sti intr. 1. pasidaryti nebekarčiam: Apkartus duona nebeatkar̃s Kp. 2. prk. įkyrėti, įsipykti: Atkartaĩ tu man ligi gyvo kaulo Ktk. Atkar̃to jau man šita mėsa Užp. Atkar̃to jau man jūsų gatava duona Ut. karsti; apkarsti; atkarsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaršti — 1 atkar̃šti, ia, àtkaršė ( o) 1. tr. Š šnek. išperti, apkulti, apmušti: Àtkaršiau jį, tai, regi, kap klauso Tvr. Atkaršiau atkaršiau, tai dar tyli, neverkia Prl. Kad mušė, tai mušė – atkaršė ir šonus Pns. Tėvas jį dar mažiuką atkar̃šdavo Dsm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakarsti — ×dakar̃sti (hibr.) žr. įkarsti 2: Jis man dakar̃to kai kartus pipiras Vlk. Jau buvo dakar̃tę pačiam daryt vyriški ir moteriški darbai Mrc. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; įkarsti; nukarsti; pakarsti; prakars …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaršti — 1 iškar̃šti, ia, ìškaršė tr. 1. iškedenti, iššukuoti vilnas karštuvais, paruošti vilnas verpti: Tokios suveltos vilnos, kaipgi ir iškar̃šti Kp. Jau kūma ìškaršei vilnas, tai dabar man padėk Gg. | refl. tr.: Išsikar̃šę vilnas, tuoj eisime namo Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”